Insights Peter Zidek Mar 06, 2016 2 min read

Tlačová správa: Slovenská Exponea získala 1 000 000 € na medzinárodnú expanziu

Slovenská spoločnosť Exponea získala od LRJ Capital investíciu v celko...